Почистване на апартаменти

Цените за абонаментно почистване се определят индивидуално, след оглед на Вашият дом.

Съобразно с вашата квадратура и брой посещения ние ще изготвим индивидуална оферта за вас.