Почистване след ремонт

Цената се определя след оглед на имота.